Napište někomu o webu!
E-mail příjemce:
Jméno odesílatele:
Předmět:
Zpráva:
Zákaznická sekce
Přihlašovací informace

ZÁKAZNICKÁ PODPORA

 

Pondělí - neděle

NONSTOP

 

TEL. KONTAKT

+420 774 910 774

 

V případě nezastižení

využijte náš e-mail

 

EMAIL

info@ukolydoskoly.cz

 

Nebojte se zeptat na

cokoli, se vším poradíme

Referát


            Úkolem referátu je informovat čtenáře či posluchače o aktuálních událostech v nejrůznějších oblastech vědy, kultury a společnosti. Referát má velmi blízko k výkladu, na rozdíl od něj ale nabízí možnost hodnotit dotyčný jev či událost a obsahuje i výrazně úvahové prvky.

            Referáty mohou mít ústní i písemnou formu. Písemná forma je zde však až druhotná. Primárně se předpokládá využití referátu jako výsledku samostatné přípravy konkrétního studenta k tématu zpracovávanému v rámci semináře nebo cvičení. Přednesení  referátu v ústní formě je vítaným zpestřením výuky jak pro samotného vyučujícího, tak pro studenty.

            Základním předpokladem úspěšného vystoupení je důkladná příprava referátu. Zejména mluvený referát vyžaduje zřetelnou, logickou výstavbu, aby byla tematika posluchačům srozumitelná. Během přednesu referátu je vhodné dělat průběžné poznámky na tabuli, seznamovat posluchače se psanou formou méně známých cizích slov a jmen a podobně.

            Druhou zásadou, vedoucí k úspěchu, je být sám dopodrobna seznámen s obsahem vlastního referátu. Je naprosto kontraproduktivní, když tvůrce referátu předstoupí před své posluchače s nosem zabořeným do papíru, své dílo přečte a odkráčí. Naopak, musí využít všech verbálních i neverbálních prostředků k tomu, aby posluchače zaujal. To ovšem znamená, že obsah referátu jemu samotnému musí být předem dopodrobna znám, musí ho mít takříkajíc "v malíčku". 

            V úvodu bychom měli své posluchače seznámit s obsahem referátu. Podstatné informace musí být v referátu uvedeny několikrát, aby je posluchači dokázali zachytit a zaznamenat. Krátké, jednoduché věty jsou lepší než dlouhá, rozvinutá, komplikovaně vytvářená souvětí. Závěr referátu by měl být věnován zopakování základních tezí ve stručném přehledu.

            Vzhledem k omezené schopnosti koncentrace posluchačů by referát neměl být příliš  dlouhý. Referátu o předpokládané délce 10 až 15 minut odpovídá psaný text v délce 3 až 4 stran normalizovaného textu.

            Podklady pro referát u nás můžete objednat.

            Na úvodní straně naleznete výhody objednání podkladů pro referáty.


DEFINICE