Napište někomu o webu!
E-mail příjemce:
Jméno odesílatele:
Předmět:
Zpráva:
Zákaznická sekce
Přihlašovací informace

ZÁKAZNICKÁ PODPORA

 

Pondělí - neděle

NONSTOP

 

TEL. KONTAKT

+420 774 910 774

 

V případě nezastižení

využijte náš e-mail

 

EMAIL

info@ukolydoskoly.cz

 

Nebojte se zeptat na

cokoli, se vším poradíme

Úvaha


            Úvaha náleží z hlediska nároků na stylistické umění autora k těm nejnáročnějším slohovým útvarům. Autora úvahy by nemělo zmást, že jde o poměrně krátký slohový útvar. Úvaha vyžaduje značnou sumu znalostí o daném tématu, schopnost analyzovat předložená fakta, navzájem je kombinovat a nalézat mezi nimi širší souvislosti.      

            Autor úvahy musí být v první řadě schopen samostatného myšlení. Úvaha vzniká na základě vlastního zamyšlení nad danou problematikou, podkladem k jejímu sepsání jsou pokud možno originální myšlenky.

            Úvaha, jejímž úkolem je zhodnocení, se nazývá kritika. Zhodnotit znamená nejen najít klady i zápory představovaného subjektu, ale předložit je na co nejobjektivnějším základě.

            Úvahu není možné zaměňovat s výkladem. Výklad neposkytuje prostor k vyjádření subjektivního názoru, měl by být co nejobjektivnější, asi jako výklad vyučujícího během vyučovací hodiny nebo přednášky. Úvaha je naopak přímo předurčena k vyjádření subjektivního stanoviska studenta, k vyjádření jeho názoru a postoje. Z této skutečnosti vyplývá i vhodnost či nevhodnost užitých stylistických prostředků. V úvaze se doporučuje zdůraznění subjektivního postoje autora,  užití řečnických otázek a podobně.

            Smyslem úvahy není nalézt definitivní řešení dané problematiky. Úvaha může být ukončena kvalitativně novým, poučenějším sdělením typu "Vím, že nic nevím". Závěr úvahy může upozorňovat na zdánlivou jednoduchost původní otázky, která je ve skutečnosti, jak se autor právě přesvědčil, celým komplexem otázek daleko rozsáhlejšího charakteru. Zároveň  ovšem může být úvaha  ukončena zřetelným příklonem autora k jemu sympatickému možnému řešení.

            Úvaha je co do rozsahu velmi krátkým textem. Po nezbytném úvodu následuje  rozbor problému, nabídka možných řešení, argumentace ve prospěch jednoho či více z nich a závěr. Obvykle nejde o více než dvě či tři strany textu.

            Podklady pro úvahu u nás můžete objednat.

            Na úvodní straně naleznete výhody objednání podkladů nejen pro úvahy.


DEFINICE