Napište někomu o webu!
E-mail příjemce:
Jméno odesílatele:
Předmět:
Zpráva:
Zákaznická sekce
Přihlašovací informace

ZÁKAZNICKÁ PODPORA

 

Pondělí - neděle

NONSTOP

 

TEL. KONTAKT

+420 774 910 774

 

V případě nezastižení

využijte náš e-mail

 

EMAIL

info@ukolydoskoly.cz

 

Nebojte se zeptat na

cokoli, se vším poradíme

Seminární práce, seminárky


            Termínem seminární práce se označují písemné práce zadávané studentům středních, vyšších odborných a vysokých škol. Semináky jsou, jak už název napovídá, zadávány studentům vyučujícími pověřenými vedením seminářů. Je tedy velmi pravděpodobné, že témata zadávaných prací budou úzce souviset s tématy vyskytujícími se ve vyučovaném předmětu.

            Téma práce zadává vyučující zpravidla ústně, obyčejně na jednom z prvních seminářů, někdy mají studenti možnost výběru z nabízených témat. Téma je obvykle voleno tak, aby se v něm vyskytla problematika zmiňovaná v semináři, zároveň ale tak, aby student musel sám k základnímu tématu získat svým vlastním úsilím detailnější informace, rozšiřující a doplňující základní téma, a to mimo samotnou dobu výuky.

            Termín odevzdání seminární práce odpovídá zpravidla termínu závěru výuky v semináři, v případě seminářů rozložených do delšího časového období může být stanoven i do doby dřívější, před ukončením samotné výuky. 

            Základním cílem zpracování seminární práce je získat konkrétní zkušenosti a dovednosti, nutné k pozdějšímu zahájení odborné práce. Student se při zpracovávání seminárky učí získávat literární prameny, pracovat s nimi a orientovat se v nich. Zároveň se učí nacházet v literárních pramenech stěžejní myšlenky, zaznamenávat je, vytvářet výtahy a konspekty, přímé a nepřímé citace a podobně.

            Seminární práce je stanovena buď jako práce čistě teoretická, nebo jako práce s teoretickou a praktickou částí. Zpravidla se očekává, že student zaujme ke zpracovávanému tématu i své osobní stanovisko, může třeba vyjádřit i své pochybnosti o publikovaných myšlenkách.

            Studenti obvykle seminární práce odevzdávají k posouzení přímo vyučujícímu, práce se ovšem mohou stát také vhodným doplňkem vedení výuky v seminářích. Mnozí vyučující podmiňují úspěšné zakončení svých seminářů právě odevzdáním seminárky, přičemž první odevzdaná varianta práce mnohdy nemusí ještě splňovat jejich nároky.

            Rozsah práce bývá stanovován různě. Minimální obvyklý rozsah bývá 4 strany, někteří vyučující ale požadují třeba práce až o 20 stranách.

            Objednat podklady pro seminární práce můžete v sekci objednat.


undefined Ekonomie               

undefined Sociologie

undefined Podnikové řízení

undefined Antropologie

undefined Etika

undefined Podniková strategie

undefined Motivace

undefined Speciální pedagogika

undefined Andragogika

undefined Daně

undefined Historie / dějepis

undefined Právo

undefined Politologie

undefined Filozofie

undefined Pedagogika

undefined Psychologie

undefined Cestovní ruch

undefined Podnikání

undefined Management

undefined Marketing

undefined Český jazyk,literatura

undefined Veřejná správa

undefined Religionistika

undefined Mezinárodní vztahy

         

 

            Na úvodní straně naleznete výhody objednání podkladů pro seminární práce.


DEFINICE