Napište někomu o webu!
E-mail příjemce:
Jméno odesílatele:
Předmět:
Zpráva:
Zákaznická sekce
Přihlašovací informace

ZÁKAZNICKÁ PODPORA

 

Pondělí - neděle

NONSTOP

 

TEL. KONTAKT

+420 774 910 774

 

V případě nezastižení

využijte náš e-mail

 

EMAIL

info@ukolydoskoly.cz

 

Nebojte se zeptat na

cokoli, se vším poradíme

Rigorózní práce


            Sepsáním rigorózní práce její autor prokazuje rozšíření a prohloubení svých znalostí získaných během vysokoškolského magisterského studia. Úspěšně obhájená rigorózní práce opravňuje k užití titulu doktor spolu s uvedením náležité specializace (například doktor filozofie – PhDr., doktor přírodních věd – RNDr., doktor pedagogiky – PaedDr., doktor teologie – ThDr. a podobně). Tituly z lékařských fakult ovšem tímto způsobem udělovány nejsou.

            Od autora rigorózní práce se v první řadě očekává, že bude schopen zpracovat zvolenou problematiku v interdisciplinárních souvislostech. Rigorózní práce je tedy především dokladem o hlubších znalostech autora a o jeho způsobilosti samostatně si osvojovat nové poznatky a uplatňovat je v praxi. Na rozdíl od autora dizertační práce se od autora rigorózní práce neočekává, že nutně přinese vlastní nové, dosud nikde nepublikované vědecké poznatky.

            Autorovi rigorózní práce je při zahájení procesu tvorby práce přidělen školitel, se kterým autor svůj postup průběžně konzultuje. Předpokládá se, že rozsah rigorózní práce bude vyšší než u práce diplomové, přibližně okolo jednoho sta stran.

            Obhajoba rigorózní práce probíhá před jmenovanou komisí.

            Objednat podklady pro rigorózní práci.

            Na úvodní straně naleznete výhody objednání podkladů nejen pro rigorózní práce.


DEFINICE