Napište někomu o webu!
E-mail příjemce:
Jméno odesílatele:
Předmět:
Zpráva:
Zákaznická sekce
Přihlašovací informace

ZÁKAZNICKÁ PODPORA

 

Pondělí - neděle

NONSTOP

 

TEL. KONTAKT

+420 774 910 774

 

V případě nezastižení

využijte náš e-mail

 

EMAIL

info@ukolydoskoly.cz

 

Nebojte se zeptat na

cokoli, se vším poradíme

Recenze


            Recenze by měla poskytnout čtenáři shrnující zhodnocení vědeckého nebo uměleckého díla. V současné době se můžeme setkat i s poněkud nepřesným užitím termínu recenze ve významu posouzení určitého výrobku nebo služby. Základní význam slova zůstává nicméně stejný, alespoň ve školním prostředí.

            Předmětem recenze bývá zpravidla nově publikovaný text či veřejnosti právě představené umělecké dílo. U příležitosti životního jubilea významné osobnosti, výročí narození či úmrtí mohou být zpracovávány takzvané souhrnné recenze, ve kterých se autor kriticky vyjadřuje k více dílům zároveň.

            Schopnost napsat kvalitní recenzi se odvíjí od schopnosti autora kriticky číst a myslet. K recenzi by tedy mělo být zvoleno takové dílo, které je přínosné pro daný obor, je očekávána jeho širší znalost, alespoň mezi odborníky, a zároveň jde o dílo, k němuž má autor recenze co říci, má tedy k němu své vlastní kritické výhrady a poznámky.

            Ač se očekává, že recenzi bude číst člověk s dílem již obeznámený, nikdy není na škodu, pokud úvodní část recenze dílo alepoň v základních rysech představí. Čtenář recenze by měl tedy být zprvu obeznámen s rozsahem díla, jeho členěním, celkovou koncepcí, zaměřením a podobně.

            Následuje již konkrétní pokus o kritickou analýzu. Autor tedy vztahuje obsah díla k širším souvislostem, podává své vlastní názory a srovnává je s míněním autora původního textu.

            Úkolem kvalitní recenze není polemizovat s názory autora, ale předložit pokus o objektivní, vyvážené zhodnocení textu nebo díla. Je zřejmé, že určité míře subjektivity se nelze vyhnout, přesto by ale měly převažovat prvky maximálně objektivizovatelné. Je tedy vhodné všímat i toho, čemu se autor v textu či díle věnuje, co naopak opomíjí, jaký je informativní přínos díla, jakou metodou autor postupuje při zpracování textu. Vhodné je i přiblížit osobnost samotného autora recenzovaného textu, jeho vědeckou dráhu, dosažené úspěchy, oblasti, kterými se zabývá a podobně.

            Recenzent by měl mít na paměti, že jednou zveřejněná recenze již nikdy nepůjde vzít zpět. Autor hodnoceného textu se může plným právem cítit recenzí poškozen, což potom vede k sáhodlouhým polemikám. Osoba recenzenta by měla být v maximální míře nezávislou a schopnou objektivity.

            Osoba recenzenta a autora hodnoceného textu může být totožná, potom hovoříme o takzvané autorecenzi.  

            Rozsah recenze bývá menší, pohybuje se obvykle mezi 3 až 10 stranami normalizovaného textu.

            Podklady pro recenze u nás můžete objednat.

            Na úvodní straně naleznete výhody objednání podkladů pro recenze.


DEFINICE