Napište někomu o webu!
E-mail příjemce:
Jméno odesílatele:
Předmět:
Zpráva:
Zákaznická sekce
Přihlašovací informace

ZÁKAZNICKÁ PODPORA

 

Pondělí - neděle

NONSTOP

 

TEL. KONTAKT

+420 774 910 774

 

V případě nezastižení

využijte náš e-mail

 

EMAIL

info@ukolydoskoly.cz

 

Nebojte se zeptat na

cokoli, se vším poradíme

Účast na přednáškách, zápisy z hodin

Jak si správně zapisovat v hodinách?

 


                Většina výuky stále ještě probíhá formou učitelova výkladu probírané látky a psaním zápisků studenty. Pokud student preferuje učení se z vlastních zápisků, připravuje si v hodině svůj budoucí studijní materiál. Na kvalitě jeho zpracování bude záviset budoucí úspěch či neúspěch u zkoušky.

                Zápisky by měly být pořizovány v první řadě tvůrčím způsobem. Co tím máme na mysli? Není důležité popsat během jedné přednášky stohy papíru odshora dolů jednotvárným stylem a zaznamenat si každý učitelův vtípek, který pronese. Na druhou stranu není později vítáno ani pár řádek hesel a frází bez vzájemné spojitosti a vysvětlení. Z takto vedených zápisů se nám bude později špatně studovat. Buď se budeme utápět v detailech a nepodstatnostech, nebo nám budou chybět důležité úseky z probírané látky.

                Každý ze zápisů by měl být uvozen datem, kdy k zápisu došlo. Pomáhá to při pozdější orientaci v probírané látce a v jejím doplňování při absenci.

                Už během poslechu přednášky bychom měli k probírané látce přistupovat aktivně, to znamená přemýšlet o ní, analyzovat ji, vybírat to podstatné a vytvářet souvislosti. V tom nám nejvíce napomůže grafická podoba našich zápisků. Nabízí se zde použití různého druhu písma, barev psaného textu, jeho odsazení, užití zkratek, rámečků, grafických symbolů převzatých z jazyka matematiky apod.

                Bylo by velkým znevýhodněním nevyužít všeho, co vyučující během hodiny píše na tabuli nebo diktuje, případně uvádí slovy zdůrazňujícími důležitost sdělovaného. Toto jsou vodítka, která nás upozorňují na to, že právě tato část sdělované látky je podstatná a neměla by v našich poznámkách chybět.

                Není jediný důvod, proč by se student nemohl během přednášky zeptat na cokoliv, čemu nerozumí. Pro mnohé přednášející je probíraná látka takovou samozřejmostí, že ani nepředpokládají, že by posluchači mohli něčemu neporozumět. Ve vhodné chvíli položený dotaz pro ně může být vybídnutím k zajímavějšímu podání látky a k vlastnímu zamyšlení nad řečeným. Student, který se ptá, tím zároveň prokazuje svůj zájem o obor a aktivní účast na výuce.

                Pokud doma zjistíme nejasnosti a nelogičnosti v zápise, můžeme je odstranit několikerým způsobem - v konzultačních hodinách s vyučujícím, konzultací s kolegy nebo nalezením příslušné pasáže v literatuře. Každopádně se nedoporučuje spoléhat se na to, že právě na tuto část u zkoušky nedojde. Zákon schválnosti je neúprosný.


Zpět na seznam témat
DEFINICE