Napište někomu o webu!
E-mail příjemce:
Jméno odesílatele:
Předmět:
Zpráva:
Zákaznická sekce
Přihlašovací informace

ZÁKAZNICKÁ PODPORA

 

Pondělí - neděle

NONSTOP

 

TEL. KONTAKT

+420 774 910 774

 

V případě nezastižení

využijte náš e-mail

 

EMAIL

info@ukolydoskoly.cz

 

Nebojte se zeptat na

cokoli, se vším poradíme

Postupy a triky k zapamatování si a pochopení učiva

Několik užitečných triků k zapamatování si a pochopní učiva

 


                Úplným základem každého efektivního učení je zapamatování si a pochopení probíraného učiva. Zapamatování a pochopení je vyžadováno u různých předmětů a různé probírané látky v odlišné míře. Daleko lépe potom třeba dokážeme vysvětlit proces fotosyntézy, jestliže také chápeme logiku jeho průběhu, naopak na nepravidelných formách anglických sloves není nic k pochopení, ty si musíme zapamatovat.

                K zapamatování si a k pochopení slouží řada pomůcek a postupů, z nichž ty nejdůležitější si zde uvedeme.

                Při učení zpaměti pomáhají mnemotechnické pomůcky. Jednou z nejpopulárnějších jsme si napomáhali, už když jsme se učili obojetné souhlásky, a není důvod v tom nepokračovat nadále. Jen si musíme podobné věty sami vymyslet. Užitečné jsou při učení se skupinám číslic i písmen.

                Vítanou pomůckou při učení se slovíček, chemických vzorců a podobného obsahu jsou kartičky. Na jednu stranu kartičky napíšeme "otázku", tedy samotný vzorec, slovíčko v jazyce, který se učíme, letopočet apod., na druhou "odpověď" - vzorec slovy, překlad slovíčka, událost, která se váže k letopočtu. Při ověřování si znalostí s kartičkami potom odkládáme ty, jejichž obsah už dobře známe, naopak se znovu vracíme k těm, u kterých si "odpověď" nevybavujeme. 

                Vyzkoušet lze i tzv. paralelní učení, učení bez užití vědomého úsilí. Akustický typ je v tomto případě ve výhodě, neboť paralelní učení spočívá především v neuvědomovaném poslechu záznamu probíraného učiva během každodenní činnosti nebo odpočinku. Tato metoda je ale některými odborníky posuzována jako neúčinná.  

                K pochopení probírané látky nám nejvíce napomůže práce s textem. Hledáme hlavní myšlenku a další posloupnosti, které se od ní odvíjejí, nalezené informace si podtrháváme, případně graficky znázorňujeme. Pomáhá i vytváření pojmových map.

                Nejčastější překážkou v pochopení je nerozumění významu jednotlivého slova, s největší pravděpodobností cizího původu. Zde nám napomůže užití některého ze slovníků cizích slov.  

                I správné opakování učiva má svá pravidla. Jestliže si některé pasáže pamatujeme jen s obtížemi, případně vůbec, je vhodné se k nim vrátit ještě jednou během následujících deseti minut. Vzhledem ke stavbě a charakteru paměťových stop je dobré opakovat celou látku kompletně ještě jednou od naučení nejpozději následující den.


Zpět na seznam témat
DEFINICE