Napište někomu o webu!
E-mail příjemce:
Jméno odesílatele:
Předmět:
Zpráva:
Zákaznická sekce
Přihlašovací informace

ZÁKAZNICKÁ PODPORA

 

Pondělí - neděle

NONSTOP

 

TEL. KONTAKT

+420 774 910 774

 

V případě nezastižení

využijte náš e-mail

 

EMAIL

info@ukolydoskoly.cz

 

Nebojte se zeptat na

cokoli, se vším poradíme

Jak vypracovat seminární práci

Základní informace o seminární práci. Každá seminární práce se liší podle tématu, ale i nároků vyučujícího.


 

Základní informace o seminární práci

Dostanete-li zadání seminární práce, dříve, než se pustíte do konkrétního tématu, byste si měli uvědomit, co je seminární práce, jak by měla vypadat a co je jejím cílem. Velmi důležité to je, pokud ještě s jejím psaním nemáte zkušenosti.

Seminární práce je samostatná písemná práce, která se zabývá určitou problematikou. Tím, že seminární práci zpracujete, ukazujete na to, že danému tématu rozumíte a dokáže vyvodit o něm vlastní názory.

Seminární práce je prací, jež se uplatňuje ve všech oborech, a samozřejmě může být svými tématy velmi rozmanitá.

Kromě obsahu seminární práce je důležitá i její struktura formální stránky. Co se týče struktury, obsahuje titulní stránku, úvod, obsah, jednotlivé kapitoly, které se mohou členit ještě na podkapitoly, závěr, použitou literaturu a případně i přílohy, má-li semestrální práce nějaké.

Důležitá je i formální úprava seminární práce. Dnes je již pravidlem, že je vypracována na počítači. Seminární práce má daná pravidla ohledně stylu písma, jeho velikosti, zvýraznění nadpisů a podnadpisů, odrážek atd. Někteří vyučující umožňují studentům, aby si tyto náležitosti u seminární práce určili sami. Bakalářské či diplomové práce však mají svou úpravu striktně danou.

 

Na co si dát pozor v seminární práci

Při psaní seminární práce se může student dopustit celé řady chyb. My si nyní přiblížíme některé z těch nejčastějších.

Problémem může být kopírování cizích textů. Není tím myšleno jen plagiátorství celé práce, ale také opisování vět z knih či internetu. To je přípustné, ale musíte vždy uvést do seminární práce, že jde o citaci, a to formu, která je jasně daná.

Další chybou v seminární práci je odbočení od tématu. Vycházejte z toho, co jste uvedli v úvodu. Někteří mají v úvodu otázky, na které v seminární práci neodpovídají. Nesnažte se také mít v seminární práci témata, které bezprostředně nesouvisí s problematikou vaší seminární práce. Stávala by se rozsáhlá, a pokud byste dodrželi rozsah, znamenalo to, že se vámi zadanému tématu nevěnujete hloubkově.

Důležité je rovněž vždy čerpat z aktuálních informací, zvlášť v dynamických oborech, kde dochází rychle ke změnám. Při psaní seminární práce si informace ověřujte a nikdy nečerpejte jen z jednoho zdroje.

Dalšími chyby, jež se při psaní seminární práce můžete dopustit, jsou nesprávné citace, nedodržení rozsahu, pravopisné chyby atd.


Zpět na seznam témat
DEFINICE