Napište někomu o webu!
E-mail příjemce:
Jméno odesílatele:
Předmět:
Zpráva:
Zákaznická sekce
Přihlašovací informace

ZÁKAZNICKÁ PODPORA

 

Pondělí - neděle

NONSTOP

 

TEL. KONTAKT

+420 774 910 774

 

V případě nezastižení

využijte náš e-mail

 

EMAIL

info@ukolydoskoly.cz

 

Nebojte se zeptat na

cokoli, se vším poradíme

Jak efektivně psát zápisky? - část 1

Efektivní sepisování přednášené látky je klíčové pro její pozdější zopakování a naučení. Mnoho studentů ale neví jak na to a jejich zápisky jsou často bezcenné nebo chaotické.

Toto je první díl článku, který pojednává o tom, jakým způsobem efektivně naslouchat a třídit v hlavě, co si budeme zapisovat.

 


Většina z nás není obdařená darem zapamatovat si látku na první poslech. Proto je velmi důležité mít k dispozici nějakou formu zápisků, ať už na papíře či digitálně, pro pozdější zopakování látky. Čím lepší zápisky, tím je větší šance na složení zkoušky. Toto platí dvojnásob na vysokých školách, kde je látky podstatně více než na střední škole.

Následuje pár bodů, které sumarizují důležité postřehy a užitečné rady.

 

1.       “Aktivní poslouchání” – Aktivním posloucháním je myšlen opak pasivního poslouchání, které praktikujete například při sledování seriálu či při nenucené konverzaci. Při aktivním poslouchání se zkuste zamyslet nad obsahem sdělení, ne jen ho jednoduše vypustit druhým uchem ven. Tohoto se nejlépe dosáhne dodržením následujících rad.

a.       Hledejte v přednášené látce hlavní body a podbody - Lepší než jen opisovat všechno co slyšíte je snažit se v textu vypíchnout hlavní body, podle kterých je látka členěna a jednotlivé podbody a takto členěné poté zapsat do sešitu/PC.

b.      Pochopte celkový kontext látky – Pokud pochopíte celkový kontext věci, lépe se Vám bude učivo členit dle předchozího bodu.

c.       Pochopte strukturu přednášeného učiva – Pokud Vás učí alespoň průměrný profesor, snaží se v průběhu lekce udržovat jakousi strukturu učiva. Je to lepší pro něj i pro Vás, jelikož se budete snáze orientovat v celkovém kontextu.

d.      Pozorně hledejte slovní spojení určující strukturu přednášeného učiva – Toto Vám pomůže řídit se podle předchozího bodu. Jsou určitá slova a slovní spojení, která Vám indikují že profesor právě objasňuje strukturu učiva.  Nejčastěji se toto děje na začátku přednášky, např. “Dnes Vám povím o ....” Hledejte klíčová slova která se hojně vyskytují v těcho strukturu určujících slovních spojeních, jako třeba “nyní,” “a teď,” “následuje,” ”nakonec,” ”a konečně,” “zaprvé,” ”zadruhé,” apod.

e.      “Poslouchejte očima” – Přednášející komunikují nejen hlasem ale také tzv. non-verbálně, tj. tělem – gestikulace, výraz obličeje, apod.

f.        Odstraňte “rozptylovače” – Tzv. rozptylovče jsou věci, které odvádí Vaši pozornost od výkladu. Noviny, časopisy, ipody, iphony, psp, telefony apod. jsou typické příklady.

g.       Cvičte poslech – Poslouchání se dá cvičit, čím více a častěji se budete soustředit a řídit se podle výše zmíněných bodů, tím jednodušší to příště bude.


Zpět na seznam témat
DEFINICE