Napište někomu o webu!
E-mail příjemce:
Jméno odesílatele:
Předmět:
Zpráva:
Zákaznická sekce
Přihlašovací informace

ZÁKAZNICKÁ PODPORA

 

Pondělí - neděle

NONSTOP

 

TEL. KONTAKT

+420 774 910 774

 

V případě nezastižení

využijte náš e-mail

 

EMAIL

info@ukolydoskoly.cz

 

Nebojte se zeptat na

cokoli, se vším poradíme

Esej


            Esej je menší literární útvar, jehož cílem je odborně publicistická analýza určitého problému. Může jít o problém z nejrůznějších oblastí běžného života společnosti, z kultury a umění, z oblasti společenských věd a podobně. Obecně lze esej charakterizovat jako úvahu s prvky uměleckého stylu.

            Od autora eseje se očekává, že se ke stanovenému tématu vyjádří zajímavě a duchaplně. Autor může řešit otázky novým, subjektivně pojatým způsobem, klást si otázky a osobitě na ně i odpovídat. Esej tedy může být psána třeba i jako forma určitého dialogu se sebou samým, případně se čtenářem.

            Autorovi eseje by měla být dána i schopnost alespoň minimálního uměleckého vyjádření, schopnost práce s citově zabarvenými slovy, umění vytvořit živý a čtivý text. Není proč se vyhýbat metaforám, symbolickému vyjádření a podobně.  Esej může být pojata i lehčí, vtipnější formou, samozřejmě ovšem za současného zachování zásady respektování reality.

            Esejistická forma vyjádření je typická využitím odborné terminologie, čímž dostává text odborný ráz. Od autora eseje se očekává, že svůj subjektivní pohled podloží studiem odborné literatury odpovídajícího oboru. Zadavatel eseje obvykle doporučí k vypracování eseje využít i určitou odbornou literaturu, se kterou je sám obeznámen. Student ovšem může podle svého uvážení využít literaturu podle vlastního výběru.

            Úkolem autora eseje není předložit úplné vyřešení daného problému. Zcela postačí, když zpracováním eseje prokáže svou schopnost propojit teoretické poznatky s odpovídající životní, studijní nebo pracovní praxí.

            Rozsahem bývá esej pojímána jako menší útvar, řádově v jednotkách stran. V eseji se obyčejně neužívá citací, a to ani tehdy, když autor užívá přejatých myšlenek.

            Podklady pro eseje u nás můžete objednat.

            Na úvodní straně naleznete výhody objednání podkladů pro esej.


DEFINICE