Napište někomu o webu!
E-mail příjemce:
Jméno odesílatele:
Předmět:
Zpráva:
Zákaznická sekce
Přihlašovací informace

ZÁKAZNICKÁ PODPORA

 

Pondělí - neděle

NONSTOP

 

TEL. KONTAKT

+420 774 910 774

 

V případě nezastižení

využijte náš e-mail

 

EMAIL

info@ukolydoskoly.cz

 

Nebojte se zeptat na

cokoli, se vším poradíme

Diplomová práce vzor


            Konečná podoba diplomové práce bývá výsledkem několikaměsíčního úsilí studenta závěrečného ročníku vysoké školy. Student ve snaze nezkomplikovat si již beztak náročné období státních závěrečných zkoušek jistě vezme zavděk radami a doporučeními svého vedoucího diplomky. Ten obvykle mívá k dispozici závazný "vzor diplomová práce," s nímž seznámí studenta.

            Vzor diplomové práce je vypracován jako modelová struktura, která se onstituovala během dlouhé tradice psaní diplomových prací na vysokých školách. Z formální stránky jde o záležitost vysoce náročnou, odpovídající kvalitě informací, jež student ve své práci přináší.

            Vzoru diplomové práce musí odpovídat již podoba pevné vazby, v níž se práce odevzdává. Některé školy předem určují kupříkladu barvu desek a velikost použitého písma, stejně jako konkrétní údaje vyžadované na hřbetě vazby. Stále častějším standardem je odevzdání diplomky v písemné i elektronické podobě, škola potom může požadovat doplnění pevné vazby o úložný prostor pro elektronické médium, zpravidla CD nebo DVD.

            Titulní strana obsahuje obvykle informace o názvu školy, typu studia, autorovi práce, ročníku a oboru jeho studia, názvu a druhu práce, vedoucím práce, místu a roku ukončení studia. Opět je stanovena velikost a podoba písma.

            Následné prohlášení o autorství může mít na různých školách různou podobu. Nejčastější je následné klasické prohlášení: „Prohlašuji, že jsem diplomovou práci vypracoval/a samostatně a uvedl/a v ní veškerou použitou literaturu a ostatní prameny.“ Stejně tak je možné užít i jiné varianty, například: „Prohlašuji, že předložená diplomová práce je mým původním autorským dílem, které jsem vypracoval/a samostatně a použil/a jen uvedených pramenů a literatury, které v práci řádně cituji.“ Opět ale platí, že vzor diplomové práce je závazný pro danou školu.

            Následuje stránka věnovaná poděkování. Zde je již vzor diplomky pojímán volněji, neboť student může při psaní své práce oslovit s různými požadavky mnoho osob a institucí, které mu mohou být různou měrou nápomocny. Sluší se poděkovat těm, kdo přispěli ke vzniku diplomové práce podstatným podílem, zároveň i s informací o formě podoby pomoci.

            Diplomová práce může být v případě autorova souhlasu používána jako zdroj informací a citací. Za tímto účelem následuje na další straně textu prohlášení o zpřístupnění diplomové práce, které je opět podepsáno autorem. Vzor diplomové práce může uvádět i několik typů prohlášení. Obvykle jde o jedinou větu: „Souhlasím, aby moje diplomová práce byla využívána ke studijním účelům a citována dle platných norem.“

            Následuje již samotný obsah práce a text, rozčleněný do jednotlivých kapitol. Vzor diplomky, poskytovaný školou, obvykle neupozorňuje na úskalí, na něž může student v poslední chvíli narazit, odborná literatura doporučuje ještě zkontrolovat, zda skutečně kapitoly a stránky uvedené v obsahu odpovídají kapitolám a stránkám v samotném textu a zda jsou v pořádku odkazy, případné grafy, tabulky a ilustrace.

            V neposlední řadě je třeba počítat i s tím, že mohou nastat problémy s vazbou diplomové práce. Vyplácí se neponechávat tuto záležitost na poslední chvíli, protože může dojít k selhání lidského faktoru i techniky. 

            Sekce Vzorové práce tohoto webu nabízí k nahlédnutí podklady pro vzor diplomové práce.


DEFINICE