Napište někomu o webu!
E-mail příjemce:
Jméno odesílatele:
Předmět:
Zpráva:
Zákaznická sekce
Přihlašovací informace

ZÁKAZNICKÁ PODPORA

 

Pondělí - neděle

NONSTOP

 

TEL. KONTAKT

+420 774 910 774

 

V případě nezastižení

využijte náš e-mail

 

EMAIL

info@ukolydoskoly.cz

 

Nebojte se zeptat na

cokoli, se vším poradíme

Diplomová práce, diplomky


            Vyhotovení a obhajoba diplomové práce je podmínkou úspěšného dokončení druhého stupně vysokoškolského studia, případně studia prvního i druhého stupně zároveň.

            Student má obvykle možnost volby katedry, na jejíž půdě by rád svou diplomovou práci připravil. Jeho vedoucí diplomky je mu potom k dispozici především v udílení metodických pokynů, přičemž se očekává, že student bude průběžně s vedoucím své práce svůj postup konzultovat. Student obvykle předkládá dílčí výsledky své dosavadní práce a upravuje je podle pokynů vedoucího diplomové  práce. Standardem je několikeré setkání autora práce a jeho vedoucího.

            Diplomová práce mívá poměrně přísně stanoveny všechny náležitosti, a to z formálního i obsahového  hlediska. Od autora diplomové práce se očekává, že jim vyhoví. Nejde jen o zvládnutí náležité teorie a odborné terminologie s ní související, ale i o určitou úroveň vědomostí z jiných vědních oborů a o schopnost využít je při zpracování tematiky vlastní diplomové práce.

            Téma diplomové práce bývá zpravidla úzce zaměřené. Diplomová práce může být a zpravidla také je postavena na specifickém problému příslušného oboru. Vedoucí práce pomáhá studentovi sestavit pracovní plán, může mu pomoci při stanovení metody zpracování.  Vlastní zpracování práce je ovšem záležitostí studenta. Očekává se projev osobního zaujetí tématem, vysoké pracovní nasazení a značná míra aktivity autora práce. Vedoucímu práce nenáleží studenta k psaní diplomky motivovat, on sám má projevit skutečný zájem a schopnost pracovat samostatně. Student nemusí nutně přispět k objasnění problematiky vlastními novými poznatky, může se ale stát, že vhodnou kombinací již dříve publikovaných názorů přispěje k novému pohledu na řešené téma.

            Ve srovnání s bakalářskou prací je u diplomové práce kladen větší důraz na teoretickou část práce. Zvládnutí teorie je považováno za nezbytný předpoklad zvládnutí konkrétních úkolů, které budou stát před absolventem v praxi.

            Diplomová práce bývá rozsahem zpravidla okolo 60 – 80 stran, jde tedy již o práci rozsáhlejší.

            Obhajoba diplomové práce před komisí je součástí státní závěrečné zkoušky. Vzhledem k náročnosti bývá zpravidla stanovována na jiný termín než zkoušky z dílčích předmětů. Úspěšná obhajoba diplomky a vykonání dalších částí státní zkoušky vede k získání akademického titulu magistr (Mgr.), magistr umění (MgA.), inženýr (Ing.) nebo inženýr architekt (Ing. arch.).

            Podklady například pro diplomové práce můžete objednat.undefined Religionistika

undefined Podnikání

undefined Podnikové řízení

undefined Cestovní ruch

undefined Vychovatelství

undefined Mezinárodní vztahy

undefined Sociologie

undefined Ekonomie  
 undefined Regionální rozvoj a správa

undefined Právo v podnikání

undefined Speciální pedagogika

undefined Andragogika

undefined Český jazyk,literatura

undefined Antropologie

undefined Právo

undefined Politologie

undefined Evropská studia

undefined Pedagogika

undefined Psychologie

undefined Bankovnictví

undefined Podniková strategie

undefined Management

undefined Marketing

undefined Historie / dějepis

undefined Veřejná správa

undefined Motivace

 undefined Hospodářská politika

undefined Filozofie

undefined Sociální práce

undefined Daně

undefined Regionální studia

undefined Etika

undefined Provoz a ekonomika

 

 

            Na úvodní straně naleznete výhody objednání podkladů pro diplomové práce.


DEFINICE