Napište někomu o webu!
E-mail příjemce:
Jméno odesílatele:
Předmět:
Zpráva:
Zákaznická sekce
Přihlašovací informace

ZÁKAZNICKÁ PODPORA

 

Pondělí - neděle

NONSTOP

 

TEL. KONTAKT

+420 774 910 774

 

V případě nezastižení

využijte náš e-mail

 

EMAIL

info@ukolydoskoly.cz

 

Nebojte se zeptat na

cokoli, se vším poradíme

Čtenářský deník


            Dokladem o znalosti přečtených literárních děl je kvalitně vedený čtenářský deník. Hlavním obsahem čtenářského deníku jsou výpisky a rozbory.

            Úprava čtenářského deníku by měla mít jednotnou formu. Zápis do čtenářského deníku se zpravidla skládá z uvedení jména autora, názvu díla a základních bibliografických údajů (pořadí vydání, vydavatelství, rok vydání, ISBN, případně jméno ilustrátora a další). Následuje zápis z četby.

            Obsah samotného zápisu je možné rozdělit do dvou částí. V první se autor věnuje stručnému nastínění děje, ve druhé si dělá poznámky k literárněvědnímu zařazení díla. Zabývá se zde dle svých možností literární teorií, literární historií a literární kritikou, vztahující se ke konkrétnímu dílu. Zápis by měl informovat o kompozici textu, jeho žánru, využití stylistických prostředků, dále by měl zařadit text do literárního programu, proudu či směru, pokusit se o nalezení vztahu díla s ostatními v rámci jednotlivých národních literatur i nalezení vzájemných vztahů mezi různými národními literaturami.

            Hlavním obsahem čtenářského deníku jsou zápisky z literatury umělecké.  Struktura zápisku by proto měla akceptovat primární zaměření této literatury na estetický účinek. Od studenta střední školy se již očekává, že dokáže ve čtenářském deníku rozebrat tři základní složky díla: jazykovou, tematickou a kompoziční.

            Zápisy do čtenářského deníku jsou obyčejně vedeny podle pokynů samotného vyučujícího, a to z povinné a nepovinné četby.

            Čtenářský deník si obvykle vedou žáci a studenti základních a středních škol. Vedení čtenářského deníku je součástí výuky českého jazyka a dějin literatury. Během maturitní zkoušky může být čtenářský deník požadován jako doplněk seznamu děl, s nimiž je maturant dopodrobna obeznámen. Členové maturitní komise se mohou na některou ze zapsaných knih studenta zeptat.

            Kvalitně vedený čtenářský deník obvykle obsahuje řádově desítky zápisků.

            Podklady pro čtenářský deník u nás můžete objednat.

            Na úvodní straně naleznete výhody objednání podkladů nejen pro čtenářský deník.


DEFINICE