Napište někomu o webu!
E-mail příjemce:
Jméno odesílatele:
Předmět:
Zpráva:
Zákaznická sekce
Přihlašovací informace

ZÁKAZNICKÁ PODPORA

 

Pondělí - neděle

NONSTOP

 

TEL. KONTAKT

+420 774 910 774

 

V případě nezastižení

využijte náš e-mail

 

EMAIL

info@ukolydoskoly.cz

 

Nebojte se zeptat na

cokoli, se vším poradíme

Bakalářská práce, bakalářky


            Bakalářskou prací student zakončuje bakalářský studijní program. Bakalářská práce tedy náleží již mezi závěrečné práce, neboť se jí ukončuje studium určitého stupně a typu.

            Obsahové zaměření bakalářských prací a rozsah práce samotné jsou obvykle rámcově určovány komisí, sestavenou vedením školy. Student obdrží při zadání práce podrobné písemné pokyny k formální podobě práce, mnohdy i vzor práce samotné. Jednotlivé vysoké školy a univerzity stanovují předepsaný rozsah práce individuálně, bez existence všeobecně závazného předpisu. Minimem rozsahu práce bývá 40 stran textu + strany obsahující další náležitosti.

            Kvalitně vytvořená bakalářská práce plní dvě základní funkce.

            První z nich je funkce kontrolní. Bakalářská práce by již měla splňovat požadavky kladené na práci vědeckou, měla by tedy být dokladem toho, že její autor je již schopen pracovat podle zásad vědecké práce. Samozřejmostí by tedy mělo být užití náležitých odborných termínů,  objektivnost a věcnost zpracování. Názory a stanoviska studenta by měla být jasně odlišitelná od názorů  a stanovisek převzatých od jiných autorů. Nezbytnou součástí bakalářky je poměrně rozsáhlý poznámkový aparát.

            Druhou z funkcí bakalářky je funkce průkazná. Jejím vypracováním student prokazuje, že je schopen vyhovět požadavkům výkonu praktické činnosti v oboru, který si zvolil. Vypracováním bakalářské práce student zároveň prokazuje svoji schopnost případně pokračovat v náročnějším magisterském studiu.         

            Každý student musí svoji bakalářskou práci obhájit před zkušební komisí. Obhajoba bakalářské práce je součástí státní zkoušky. Úspěšně složená státní zkouška je předpokladem k získání titulu bakalář (Bc.), případně bakalář umění (BcA.) na školách uměleckého zaměření.

            Podklady pro bakalářské práce můžete objednat .undefined Ekonomie                    

undefined Právo

undefined Podnikové řízení

undefined Antropologie

undefined Politologie

undefined Marketing

undefined Motivace

undefined Speciální pedagogika

undefined Religionistika

undefined Daně

undefined Historie / dějepis

undefined Podniková strategie

undefined Sociologie

undefined Podniková ekonomika

undefined Management

undefined Veřejná správa

undefined Cestovní ruch

undefined Podnikání

undefined Český jazyk,literatura  

undefined Andragogika

undefined Filozofie

undefined Pedagogika

undefined Psychologie

undefined Mezinárodní vztahy

undefined Bankovnictví undefined Finance a účetnictví undefined Regionální rozvoj a správa

 

 

            Na úvodní straně naleznete výhody objednání podkladů pro bakalářské práce.


DEFINICE