Napište někomu o webu!
E-mail příjemce:
Jméno odesílatele:
Předmět:
Zpráva:
Zákaznická sekce
Přihlašovací informace

ZÁKAZNICKÁ PODPORA

 

Pondělí - neděle

NONSTOP

 

TEL. KONTAKT

+420 774 910 774

 

V případě nezastižení

využijte náš e-mail

 

EMAIL

info@ukolydoskoly.cz

 

Nebojte se zeptat na

cokoli, se vším poradíme

Bakalářská práce vzor


            Vzor bakalářské práce obvykle poskytuje sama škola společně s podrobně vypracovaným manuálem, který upozorňuje studenta závěrečného ročníku bakalářského typu studia na úskalí při psaní útvaru bakalářská práce. Cílem takového manuálu je vytvořit vzor správného postupu při psaní bakalářky.

            V textu manuálu se student dozví všechny potřebné základní informace o požadavcích na úroveň jím zpracovávaného textu. Je samozřejmostí, že každá práce by měla být jedinečná. Bakalářská práce je bezpochyby prací mimořádně náročnou, která představuje pro studenta, který se doposud věnoval psaní seminárních, maximálně ročníkových prací kvalitativní skok. Proto bývá nezbytnou součástí vzoru bakalářské práce varování před plagiátorstvím. Student musí jako součást práce podepsat prohlášení o tom, že nepoužil žádné  cizích myšlenky a poznatky nepovoleným způsobem. Spolehlivým způsobem, jak se vyhnout obvinění z plagiátorství, je uvedení zdrojů všech v textu použitých cizích písemných a obrazových materiálů.

            Manuál a vzor bakalářské práce dále seznamuje studenta mimo jiné s vhodnou podobou pracovního plánu, s efektivním rozvržením časového plánu a podobně. Obvyklým nešvarem studentů je neustálé odkládání práce na poslední termín, před samotnou konzultací s vedoucím práce nebo dokonce před termínem odevzdání.

            Vlastní vzor bakalářky bývá obvykle uveden jako samostatná příloha manuálu. U autora útvaru bakalářská práce se již předpokládá znalost základních metod odborné práce, proto se vzor bakalářské práce nevěnuje nijak hluboce práci s odbornou vědeckou literaturou. Tu si již student zajisté osvojil během psaní seminárních prací. Stejně tak se nepočítá s tím, že by student mohl mít problémy s jazykovou a literární stránkou bakalářské práce. Pozornost je snad věnována pouze uvedení vhodného formátu psaní dat, zkratek, značek a času, aby se zabránilo po formální stránce sice správným, přesto ale odlišným způsobům zápisu v jednom textu.

            Formální stránka vzoru vlastní bakalářské práce je naopak detailně rozpracována. Při posuzování útvaru vzor bakalářská práce je třeba vycházet ze skutečnosti, že bakalářská práce bude odevzdávána svázaná jako kniha v klasické pevné vazbě (i když některé školy mohou požadovat také odevzdání v určitém formátu na elektronickém médiu), a přizpůsobit tomu formát stránky. To je ostatně první záležitost, na niž manuály obyčejně upozorňují.

            Vzor bakalářské práce je dále vhodné prostudovat i co do způsobu číslování kapitol, velikosti písma nadpisů, začátků nových odstavců, přítomnosti či naopak absence řádkových mezer mezi jednotlivými odstavci a podobně.

            V součtu je možné konstatovat, že vzor bakalářky příliš nenapomůže studentovi během vlastního formulování myšlenek práce. Od toho je zde vedoucí práce. Vzor bakalářské práce má naopak za úkol zbavit studenta nejistoty a pochybností při formální úpravě konečné verze práce.

            Bakalářská práce bude nakonec hodnocena z formálního a obsahového hlediska. Vzor bakalářské práce sice nedokáže zabránit chybám obsahovým, jeho respektování, založené na podrobném prostudování, ale jistě napomůže tomu, aby se student vyhnul naprosto zbytečným chybám formálního rázu.

            V sekci webu Vzorové práce se podívejte, jak může vypadat podklad vzor bakalářské práce.


DEFINICE