Napište někomu o webu!
E-mail příjemce:
Jméno odesílatele:
Předmět:
Zpráva:
Zákaznická sekce
Přihlašovací informace

ZÁKAZNICKÁ PODPORA

 

Pondělí - neděle

NONSTOP

 

TEL. KONTAKT

+420 774 910 774

 

V případě nezastižení

využijte náš e-mail

 

EMAIL

info@ukolydoskoly.cz

 

Nebojte se zeptat na

cokoli, se vším poradíme

Absolventská práce


            Absolventskou prací zpravidla ukončují své studium studenti vyšších odborných škol. Co do náročnosti požadavků a rozsahu práce je absolventská práce nejbližší práci bakalářské. Absolutorium, tedy závěrečná zkouška na vyšších odborných školách, se skládá ze zkoušky z odborných předmětů, zkoušky z cizího jazyka, absolventské práce a její obhajoby.

            Cílem absolventské práce je prokázat, že si student během studia dokázal osvojit určitou sumu poznatků, dokáže k nim zaujmout vlastní názor, je schopen hledání širších souvislostí a obhájení vlastních postupů. Předpokládá se, že každý student se během studia  zaměří na určitou jemu blízkou problematiku, v níž získá hlubší znalosti. Ty potom uplatní právě v absolventské práci.

            Absolventská práce může být zaměřena čistě teoreticky, zpravidla se však alespoň dotýká určitých problémů z praxe. Jejím cílem je prokázat absolventovu schopnost aplikovat teoretické vědomosti získané během studia na řešení konkrétních problémů,  schopnost využívat mezipředmětových poznatků a souvislostí, uplatnění vlastního tvůrčího přístupu k řešení problémů, schopnost orientace v odborné literatuře a podobně.

            V pokynech školy k vypracování absolventské práce může být také stanoveno, že absolventskou práci může společně zpracovávat a obhajovat více studentů. Tímto způsobem se zpravidla zpracovávají témata náročnější a obsáhlejší. Pokud práce jednoho studenta obyčejně mívá okolo 30-40 stran, jedná se násobky tohoto počtu, podle počtu zúčastněných studentů.  Každý student během obhajoby obhajuje svou část práce, zodpovídá na otázky a připomínky vedoucího práce a oponenta.

            Objednat podklady pro absolventskou práci.

            Na úvodní straně naleznete výhody objednání podkladů nejen pro absolventské práce.


DEFINICE